Friinsikt.se

Om Friinsikt.se

Jag som driver den här bloggen heter Erik A. och bor i Göteborg. Jag har en akademisk bakgrund inom naturvetenskap. Numera är jag verksam som konsult inom fastighetsbranschen. Jag är också en fristående skribent i samhällsrelaterade ämnen där jag försöker knyta samman de stora yttre skeendena med den enskilda människans psykologi. Jag gör det i olika ämnen såsom Andlighet & Psykologi, Manligt & Kvinnligt, Palmemordet och Politik. Klimatfrågan tycker jag är så viktig att den har jag tillägnat en egen blog som heter Klimatinsikt.se.

Sett från det inre perspektivets alternativa utsiktspunkt får dagsaktuella frågor ofta en annorlunda analys och därmed ofta en alternativ lösning eller förklaring. I bruset av åsikter i vår ytliga, fragmenterade värld kvävs lätt insikterna. Jag vill göra vad jag kan för att motverka detta på dessa sidor.

Mina livserfarenheter har lett mig till övertygelsen att det finns en väg för var och en av oss. Det är insikternas väg. Det är i allra högsta grad sanningens väg. Då menar jag den personliga, subjektiva sanningen i förening med den objektiva vetenskapliga. För den som söker sin egen sanning väntar en svår och mödosam kamp. Men lidandet i livet blir på längre sikt mindre för den som går vägen än för den som inte gör det. Vägen medför ett successivt avlägsnande av det inom oss som orsakar och förvärrar lidandet. Att gå den vägen är enligt min mening den enda vägen till verklig frihet – det levande livet.

”Den högsta, mest avgörande upplevelsen är att vara ensam med ditt eget jag. Du måste vara ensam för att ta reda på vad som stöder dig när du upptäcker att du inte kan stödja dig själv. Bara den här erfarenheten kan ge dig en oförstörbar grund.”
– Carl Jung

Kontakt: wm ”snabela” friinsikt.se