Friinsikt.se

Rädslans tunnel

Känner du till Rädslans tunnel?
Den är mycket lång, mörk och trång.
Likt en labyrint har den många sidogångar som förvillar och förleder.
Den är full med illusioner och manipulation.
De flesta finner inte tunneln alls utan står med hela sitt väsen utanför den.
Av de få som finner tunneln vågar de flesta inte gå in i den.
De som trots allt går in hittar sällan ut igen.
Det är mycket tragiskt för det är på andra sidan tunneln som det levande livet finns.
Vägen till himlen går utan genvägar obarmhärtigt genom helvetet.
Hur ser din egen Rädslas tunnel ut?

Comments are closed.