Friinsikt.se

Individuationen idag – egots frigörelse

Finns det mening i livet utan individuation? Individuationen går på djupet och förverkligar oss själva och uppfyller vår del i skapelsen. Människan har tyvärr kvar en stor del av sitt ego och individuationen kan på ett sätt sägas handla om att eliminera egot, eller att i alla fall ställa det vid sidan av självet. Nu för tiden förväxlas ofta egot med självet och självförverkligande handlar oftast om att förverkliga sitt ego. Det är ju en helt motsatt process till individuationen.

Som jag ser det så håller egot på att blomma ut på kulturell nivå efter många århundraden av förtryck. Jag är skeptisk till vår förmåga att vända detta. Det finns inga kollektiva lösningar utan enskilda individer måste individueras. Hinner tillräckligt många innan det är för sent?

Om alla skall ha rätt till allt och ingen gemensam etik längre finns, blir det då något kvar som håller oss samman?

Leave a Reply