Friinsikt.se

Din egen väg?

Lyft blicken!
Se vägen!
Vems väg är det?
Är det din egen väg?
Gå den då framåt kompromisslöst!

Leave a Reply