Friinsikt.se

Archive for maj, 2013

Att hitta hem

söndag, maj 12th, 2013

Egentligen är det bra som det är.

Tillvaron kan lätt bli ett enda stort problem som skall lösas, fullt med otillfredställelse som skall mättas. Det är många krafter i vår tid som intalar människorna det, krafter som för människor från sig själva. Livet kommer aldrig bli perfekt så som den ungdomliga naiviteten hoppas. Det spelar ingen roll hur mycket manipulation man genomgår. Det finns en plats inom var och en av oss där allt är bra som det är. Det är en utmaning i livet att hitta dit, eller att hitta hem om man så vill. Det är en av de viktigaste uppgifterna vi har i livet. Det är vårt ansvar. Det är i själva verket det enda sättet att uppnå verklig, autentisk tillfredställelse. Allt annat är substitut.

Det är bra som det är.