Friinsikt.se

Om att få till det rätt

Om man arbetar i det allmännas tjänst, tex som politiker eller styrelseledamot, skall man då verka för sitt eget bästa eller för det allmännas? Svaret kan tyckas uppenbart. Inte desto mindre är det mycket vanligt att den egna favören styr agerandet i sådana sammanhang.

Comments are closed.